Направете Вашата резервация:

Contact details

Контакти

Местно време

10:54

Времето

Местна валута

Лев (BGN)

Намерете ни!

Контакти

Хотел Маринела: 1407 София, бул. Джеймс Баучер  100, телефон: +359 2 969 2222, факс: +359 2 969 2223, e-mail: reservations@hotel-marinela.com

Кратка форма за контакти

Контакти