Направете Вашата резервация:

Contact details

Контакти

Местно време

10:15

Времето

Местна валута

Лев (BGN)

Намерете ни!

Контакти

Хотел Маринела: 1407 София, бул. Джеймс Баучер  100, телефон: +359 2 969 2222, факс: +359 2 969 2223, e-mail: reservations@hotel-marinela.com

Кратка форма за контакти

Контакти
 

С изпращането на настоящата форма, вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Хотел Маринела София.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нашето длъжностното лице по защитата на данните на e-mail: dpo@hotel-marinela.com.